ΤΕΥΧΟΣ 15Επιγραμματικές θέσεις της Ιδεολογίας του Λαϊκού Εθνικισμού
Βιβλιοπαρουσίαση: Έθνος και Πατρίδα εναντίον της Παγκοσμιοποίησης
Ανεξάρτητος Μεραρχία: Μία Ωδή στον Ελληνικό Ηρωισμό (Β΄ Μέρος)
Πεθαίνοντας για την Ελλάδα στις φυλακές του Ενβέρ Χότζα
Ίων Δραγούμης: Ασυμβίβαστος και βαθύτατα Εθνικιστής
Διαβάστε. Σκεφτείτε. Αντισταθείτε!
Η Ανθρώπισσα και ο άνθρωπος
Ιουλιανού Σκέψεις