Ερώτηση σχετικά με τον προκλητικό υπερδιπλασιασμό των αποδοχών στελέχους δημοτικής εταιρείας του Δήμου Ιωαννίνων

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018 - 14:31

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προκλητικός υπερδιπλασιασμός των αποδοχών στελέχους δημοτικής εταιρείας του Δήμου Ιωαννίνων καταγγέλλεται από Μ.Μ.Ε»  

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ)  προέβη τον Μάρτιο του 2017 στον υπερδιπλασιασμό του μισθού  του αντιπροέδρου της κ. Μάκη Χρυσοστόμου.
Ειδικότερα, και όπως στο  εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται, ο μισθός του ως άνω στελέχους της ΔΕΥΑΙ, είχε αρχικά οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας η οποία ελήφθη στις 17/11/2015 (ΑΔΑ Ω7ΤΣΟΡΙΞ - Ζ3Τ) στα 1.068,75 ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 25 % του μισθού του δημάρχου.
Πλην όμως, στις 27/03/2017 το Δ.Σ με νέα απόφασή του  (ΑΔΑ Ψ3Μ2ΟΡΙΞ-0ΝΦ) αύξησε τον μισθό του αντιπρόεδρου της ΔΕΥΑΙ στο ποσόν των  2.137,50 ευρώ μηνιαίως, δηλ. στο 50% του μισθού του δημάρχου, υπερδιπλασιάζοντας τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου στελέχους. Όπως μάλιστα αναφέρεται στο ως άνω δημοσίευμα, η εν λόγω επίμαχη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ   εγκρίθηκε, όπως ο νόμος ορίζει, και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας κ. Μιχελάκη, με την  από 26/10/2017 απόφασή του (ΑΔΑ 6ΗΑ7ΟΡ1Γ- ΝΘΟ).

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Με ποιο σκεπτικό και υπό ποια κριτήρια ελήφθη και εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς η επίμαχη απόφαση υπερδιπλασιασμού του μισθού του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΙ;
Είναι η εν λόγω απόφαση συμβατή με τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες την στιγμή που οι πολίτες των Ιωαννίνων καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα δημοτικά τέλη ύδρευσης εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης;
Δικαιολογείται ο υπερδιπλασιασμός του μισθού του διευθυντικού στελέχους της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης  η οποία, σύμφωνα με το ως άνω δημοσίευμα, τελεί σε άθλια οικονομική κατάσταση, είχε ζημίες άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ το έτος 2016, οφείλει ποσόν άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ  στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, και γενικά αδυνατεί να καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις της και τις τρέχουσες δαπάνες της;
Σε περίπτωση που ευσταθούν τα ως άνω καταγγελλόμενα, πρόκειται να διεξαχθεί αρμοδίως έρευνα για τυχόν απόδοση οιουδήποτε είδους ευθυνών στους εμπλεκόμενους φορείς;

Αθήνα, 3/1/2018
Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ