Ερώτηση σχετικά με την καρατόμηση των δύο αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Θράκη

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017 - 16:06

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την καρατόμηση των δύο αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Θράκη»   


Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στον Τύπο κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κρατικής Ασφάλειας στην Τροχαία, μετατέθηκαν από τις Υπηρεσίες τους, κατόπιν παρέμβασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τόσο προς τις εισαγγελικές όσο και προς τις αστυνομικές Αρχές.

Κατά τα δημοσιεύματα, αιτία της παρέμβασης αυτής και των συνακόλουθων μεταθέσεων των δύο αξιωματικών, φέρεται να αποτελεί η υπηρεσιακή (κατόπιν σχετικού εγγράφου του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) διερεύνηση ύπαρξης διδακτικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με επιστημονικό αντικείμενο-πεδίο-ειδικότητα το οποίο να σχετίζεται με το ζήτημα της χρήσης του όρου «τουρκική μειονότητα» καθώς και της ύπαρξης δημοσιευμένων μελετών ακαδημαϊκών ή άλλων μελετητών, που να ασχολούνται με το εν λόγω ζήτημα.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο  πλαίσιο της θεσμικής ιδιότητάς του, σχετικά με την χρήση του όρου «τουρκική» μειονότητα από συγκεκριμένους παράγοντες, εάν θεωρεί πως υφίσταται ή όχι «τουρκική» μειονότητα στην Θράκη και εάν θεωρεί πως ο εν λόγω όρος και η χρήση του εξυπηρετεί τουρκικές επεκτατικές βλέψεις σε βάρος της Πατρίδος μας;

Αληθεύουν οι αναφορές στα δημοσιεύματα πως η μετάθεση των δύο αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εφόσον αληθεύουν, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός παρενέβη, τόσο προς τις εισαγγελικές όσο και προς τις αστυνομικές Αρχές;

Εάν δεν αληθεύουν οι αναφορές στα δημοσιεύματα περί παρεμβάσεως του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές Αρχές, για ποιούς λόγους μετατέθηκαν οι δύο αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας;


Αθήνα, 28/12/2017

Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ