Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με την φύλαξη των συνόρων στην Θράκη από Αλβανούς

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 - 13:16

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αλβανοί φυλάσσουν τα σύνορά μας στην Θράκη;»   

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον εγχώριο ηλεκτρονικό τύπο, σε αλβανικό μέσο ενημέρωσης αναφέρεται πως στα ανατολικά σύνορά μας με την Τουρκία στην Θράκη, υπηρετούν σε μεγάλο αριθμό κληρωτοί οπλίτες Αλβανικής εθνικότητας. 
Ειδικότερα, όπως φέρεται από τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης να αναφέρεται και μεταξύ διαφόρων άλλων στο εν λόγω δημοσίευμα του αλβανικού μέσου, περίπου το 40% των υπηρετούντων κληρωτών οπλιτών στην Θράκη είναι Αλβανοί, τέκνα οικονομικών μεταναστών οι οποίοι εισήλθαν στην χώρα μας δεκαετίες πριν. 
Είτε τα δημοσιεύματα αυτά έχουν βάση και ισχύουν, είτε πρόκειται περί ανυπόστατων και ανακριβών πληροφοριών, ο ελληνικός λαός πρέπει να πληροφορηθεί άμεσα επί του ανακύψαντος θέματος. 
Ο αρμόδιος Υπουργός οφείλει να ενημερώσει σχετικά τόσο για την εθνολογική σύσταση όσο και για το θρήσκευμα των υπηρετούντων κληρωτών οπλιτών, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, στα ανατολικά σύνορά μας και ειδικότερα στην Θράκη.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Ποια είναι η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σχετικά με την εθνολογική σύσταση των Ενόπλων Δυνάμεων μας; Συμφωνεί με την άποψη πως αυτές οφείλεται να συνίστανται αμιγώς και αποκλειστικώς από Έλληνες στο γένος;
Σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου, ανέρχονται οι Αλβανοί κληρωτοί οπλίτες οι οποίοι υπηρετούν στην Θράκη και επίσης σε ποιο ποσοστό ανέρχονται οι μουσουλμάνοι Αλβανοί οπλίτες;
Να μου κατατεθεί πίνακας στον οποίο να εμφαίνονται αναλυτικώς τα ποσοστά της εθνολογικής και θρησκευτικής σύστασης του συνόλου των υπηρετούντων οπλιτών στην Θράκη, προκειμένου να πληροφορηθεί έγκυρα ο ελληνικός λαός, ποιοι φυλάσσουν τα σύνορά μας απέναντι στους Τούρκους.

Αθήνα, 6/03/2018
Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ