Ερώτηση για την υπερβολική λειτουργία μαγνητικών και αξονικών τομογράφων

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014 - 21:12

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Κινδυνεύει η δημόσια υγεία από την υπερβολική λειτουργία μαγνητικών και αξονικών τομογράφων»

Κατά δεκάδες δίνονται τον τελευταίο χρόνο οι άδειες σκοπιμότητας για τη λειτουργία αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, παραβαίνοντας τα εκ του νόμου κριτήρια. Εκτιμάται ότι από την αρχή του έτους έχουν δοθεί περίπου 80-100 άδειες σκοπιμότητας. Το γεγονός αυτό έχει θορυβήσει ιδιαίτερα την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, εκπρόσωποι της οποίας κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, με κοινοποίηση του θέματος και στον πρώην αλλά και στον νυν υπουργό Υγείας. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων και περιορισμού των νοσηλευτικών δαπανών, ο μόνος τομέας ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση δαπάνης είναι της διάγνωσης. Τα διαγνωστικά κέντρα παρουσιάζουν μια τεχνητή ζήτηση με ουσιαστικό σκοπό οι διαγνώσεις με αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους να κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό τον τρόπο καταρρίπτουν και καταργούν ουσιαστικά το πληθυσμιακό κριτήριο, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο 320 αξονικές τομογραφίες ανά 1.000 κατοίκους, αριθμός υπερδιπλάσιος από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που είναι 123,8.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Για ποιο λόγο και με βάση την Υπουργική Απόφαση (ΓΠ/οικ.92211/4.10.13 (ΦΕΚ 2494/8/2013) το υπουργείο Υγείας κατήργησε το μόνο αντικειμενικό κριτήριο, το πληθυσμιακό, προκειμένου να εγκρίνει τις σχετικές άδειες σκοπιμότητας;
Πόσοι και ποιοι φορείς και για ποια είδη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών έχουν υποβάλει άδεια σκοπιμότητας από την αρχή του έτους 2014, γνωρίζοντας την κατάργηση του πληθυσμιακού κριτηρίου;
Οι προηγούμενες μεταβληθείσες διατάξεις, σχετικά με την άδεια σκοπιμότητας για τα μηχανήματα Ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, είχαν ως σκοπό τους την προστασία των ασθενών από την υπερβολική έκθεσή τους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τώρα με την κατάργηση του πληθυσμιακού κριτηρίου, με ποιο τρόπο θα προστατεύονται οι ασθενείς;
Με ποιο τρόπο ελέγχεται ο χρόνος αναμονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα μηχανήματα μιας περιοχής, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων της περιοχής, από την άσκοπη διασπορά πηγών και μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών;

Αθήνα, 03/07/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ