Ερώτηση για την μεταφορά των μαθητών των ΕΠΑΛ Μαγνησίας

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 - 17:37

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόβλημα η μεταφορά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ Μαγνησίας»

Σοβαρό θέμα για την φοίτηση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στο νομό Μαγνησίας, φαίνεται να αποτελεί για μαθητές η απόσταση που χρειάζεται να διανύουν καθημερινά από και προς το σχολείο τους. Ο σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι η δωρεάν μετακίνηση μαθητών γίνεται για όσους διαμένουν σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 4 χλμ. Ωστόσο υπάρχουν δεκάδες μαθητές που για να μετακινηθούν από και προς το σχολείο τους είτε αναγκάζονται να διαθέτουν το χαρτζιλίκι τους σε εισιτήρια είτε να μετακινούνται με τα πόδια υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,  είτε βάζουν σε δεύτερη μοίρα την επαγγελματική τους εκπαίδευση και επιλέγουν ένα γενικό λύκειο.

Όπως έχει διαπιστωθεί μαθητής που διαμένει σε απόσταση μικρότερη των 4χλμ. από το σχολείο του, αναγκάζεται να καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, συνήθως δύο λεωφορειακών γραμμών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 55,00 € ανά μήνα μαθημάτων και περίπου 500€ ανά έτος φοίτησης. Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ιδιαίτερα δυσβάσταχτο οικονομικό φορτίο για τις περισσότερες οικογένειες των μαθητών. Επίσης μπορούν οι μαθητές να καλύψουν την απόσταση πεζοί, πράγμα το οποίο σημαίνει τεράστια σπατάλη χρόνου αλλά κυρίως σημαίνει ιδιαίτερα μεγάλη ταλαιπωρία, κόπωση και έκθεση σε σημαντικούς τροχαίους κινδύνους. Καθηγητές διαπιστώνουν ότι κάτι τέτοιο επιδρά ιδιαίτερα αρνητικά στην επίδοση των μαθητών, στην ψυχολογία τους και στην εμπιστοσύνη τους στην Πολιτεία. Με δεδομένο ότι τα ΕΠΑΛ δεν είναι κατανεμημένα, ως επί το πλείστον, χωροταξικά όπως εκείνα των Γενικών Λυκείων, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα μαθητών η οποία για να αναγκαστεί να φοιτήσει στο ΕΠΑΛ και την ειδικότητα επιλογής της αναγκάζεται να υποστεί το δυσβάσταχτο έξοδο της μεταφοράς.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Με δεδομένη την δυσμενή οικονομική συγκυρία, και ενώ δαπανώνται κονδύλια για ζητήματα ήσσονος σημασίας πολλές φορές, γιατί δεν επιλύεται το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στα ΕΠΑΛ Μαγνησίας;
Με ποιες άμεσες ενέργειες θα διασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών των ΕΠΑΛ Μαγνησίας;

Αθήνα, 20/12/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Βουλευτής Μαγνησίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ