Ερώτηση για την εμβόλιμη εξεταστική ΚΕΣΕΝ

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018 - 13:01

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εμβόλιμη εξεταστική ΚΕΣΕΝ»   

Με το ΦΕΚ Β 1969/2016 «Κύρωση Κανονισμού ΚΕΣΕΝ» (11/09/2015), έγινε αλλαγή στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ.
Με το άρθρο 9 σχετικά με τις εκπαιδευτικές περιόδους και τους κύκλους σπουδών πραγματοποιήθηκε μείωση των κύκλων σπουδών και των ωρών διδασκαλίας. Με το άρθρο 19 παρ.11 «ειδικά όσοι σπουδαστές Β’ τάξης ολοκληρώνουν την φοίτησή τους σε όλους τους κύκλους των ΚΕΣΕΝ και οφείλουν μαθήματα δύνανται να εξετάζονται σε δυο(02) από αυτά, μετά από αίτησή τους σε εμβόλιμη  εξεταστική περίοδο, που διενεργείται μεταξύ δύο τακτικών εξεταστικών περιόδων». Ο περιορισμός των μαθημάτων από πέντε (5) που ήταν σε δύο (2) δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους σπουδαστές ΚΕΣΕΝ Π-Μ, με αποτέλεσμα να δυσανασχετούν με τον εν λόγω περιορισμό. 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Θα αυξηθούν τα οφειλόμενα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής;

Αθήνα, 30/11/8
Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Κούζηλος
Βουλευτής Α΄ Πειραιώς
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ