Ερώτηση για την απαξίωση του έργου και της λειτουργίας του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 - 17:52

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απαξιώνεται τελείως το έργο και η λειτουργία του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου»

Το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επεσήμανε, σε ψήφισμά του, τον κίνδυνο απαξίωσης του εκπαιδευτικού του έργου, ο οποίος οφείλεται στην πρόσφατη αλλαγή προϋποθέσεων για τις μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Συγκεκριμένα, στους ήδη εγγεγραμμένους διακόσιους είκοσι πέντε (225) φοιτητές/τριες, αναμένονται να εγγραφούν – μέσω των μετεγγραφών- περίπου άλλοι διακόσιοι (200), ένας αριθμός αδιανόητος, αφού οι υλικοτεχνικές υποδομές (αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων), που υφίστανται σήμερα στο Τμήμα παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης εκατόν ογδόντα (180) μόνο φοιτητών. Από την άλλη πλευρά, το υπάρχον εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μειώθηκε σημαντικά, εξαιτίας της αφυπηρέτησης πολλών μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ), χωρίς βέβαια να αντικαθίστανται ή να προσλαμβάνονται άλλα άτομα στη θέση τους.

Προφανώς, η κυβέρνηση αδιαφορεί να επιλύσει το θέμα, επισκιάζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος καθώς οι συνέπειες του, ακόμα και αν δεν επακολουθήσουν για τα υπόλοιπα χρόνια μετεγγραφές, θα ταλανίζουν το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών μέχρι την περάτωση των σπουδών τους και απαξιώνει πλήρως το έργο του συγκεκριμένου Τμήματος, το οποίο είναι πρώτο στην κατάταξη μεταξύ των Γεωπονικών τμημάτων στην Ελλάδα και έχει υψηλότατες επιδόσεις στις διεθνείς αξιολογήσεις αντίστοιχων τμημάτων στο εξωτερικό.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Για ποιον λόγο δεν έχει αποπερατωθεί το ημιτελές κτίριο του Τμήματος Γεωπονίας, στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο μάλιστα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει αποσβέσει το κόστος της χρηματοδότησης, από τις καταβολές ενοικίων για στέγαση που αποδίδει σήμερα το Ίδρυμα και ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ;
Με ποιον τρόπο ο αρμόδιος υπουργός Παιδείας θα αυξήσει την ελλιπή, μέχρι τώρα, χρηματοδότηση για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και αναλώσιμων υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων;
Για ποιον λόγο δεν προκηρύσσονται διαδικασίες για θέσεις ΔΕΠ που εκκρεμούν από το 2009, ώστε να ενισχυθεί το Τμήμα Γεωπονίας σε διδακτικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό;

Αθήνα, 20/12/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ