Ερώτηση για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018 - 13:41

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp»   

Σύμφωνα με το Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ 192/Α/14-11-2018) και με την τροποποίηση του Προεδρικού  Διατάγματος 33/2018, για την αλιεία ολοθούριων ειδών πρέπει να υπάρχουν, πέραν των προβλεπομένων και ένας Δύτης και ένας Επιτηρητής (κολαουζιέρης). Επίσης βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 του Π.Δ 48/2018 για την αλιεία ειδών ολοθούριων, «ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος έχει συνολικό μήκος έως τριάντα (30) μέτρα.», ενώ στο παρελθόν αυτός ήταν εβδομήντα (70).
Σχεδόν το σύνολο των αλιέων ολοθούριων ειδών δεν διαθέτει το πτυχίο του Επιτηρητή, καθώς δεν απαιτείτο κατά τα προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά μόνο την, ως άνω, άδεια Δύτη. Αυτή η προκύψασα κατάσταση οδηγεί κυριολεκτικώς σε αδιέξοδο και σε αδυναμία άσκησης του βιοποριστικού επαγγέλματος για το σύνολο των αλιέων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθότι παράλληλα και σε καθημερινούς γενόμενους ελέγχους στα αλιευτικά σκάφη, επιβάλλονται σημαντικά χρηματικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις λόγω της απουσίας Επιτηρητή η οποία επιβάλλεται από τον Προεδρικό Διάταγμα 33/2018.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Θα υπάρξει τροποποίηση των άνω διατάξεων σχετικώς με τον ρόλο του επιτηρητή και επιστροφή στο προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο;
Είναι δυνατή επίσης η επιμήκυνση  του αναπνευστικού σωλήνα στα 70 μέτρα, όπως ίσχυε, για την ασφάλεια των επαγγελματιών αλιέων;
Θα υπάρξει αναστολή προστίμων ή και επιστροφή ήδη καταβληθέντων ποσών;

Αθήνα, 30/11/2018
Ο ερωτών Βουλευτής
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Βουλευτής Μαγνησίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ