Ερώτηση για τα πολλαπλά και ανεπίλυτα προβλήματα της Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 - 17:59

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πολλαπλά και ανεπίλυτα τα προβλήματα της Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου που απειλείται με παύση της λειτουργίας της»

Το Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ιδρύεται με τον Ν.3136/1955 και αποτελεί μία τριετή σχολή, με μακραίωνη παράδοση στις καλές τέχνες και ιδιαίτερα στην κατασκευή και χρησιμοποίηση του μαρμάρου, αποσκοπώντας την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών στην καλλιτεχνική μαρμαροτεχνία, αλλά και την προώθηση των πλέον «προικισμένων» στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, άνευ εξετάσεων. Από την ίδρυση μάλιστα της Σχολής μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει σπουδαίοι μαρμαρογλύπτες, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε έργα παγκόσμιας εμβέλειας και πολιτιστικής απήχησης, όπως αυτά της Ακρόπολης. Οι εκάστοτε όμως κυβερνήσεις αρνήθηκαν να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα  η Σχολή, ιδιαίτερα με ό,τι έχει σχέση με το πλαίσιο διοίκησής της, τη νομική της μορφή και την υπαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντ’ αυτού, με το άρθρο 50, Ν.4301/2014, η τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Τάκη Ρήγα, σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας ως θέμα: «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ), ο οποίος είναι Μητροπολίτης, να γίνει μέλος της επιτροπής στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Για ποιον λόγο δεν αναμορφώνεται, ουσιαστικά, ο Νόμος 3136/1955 και να τοποθετηθεί σε νέες βάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και να υπαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
Πότε θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό και σε πλήρωση οργανικής θέσης Π.Ε γλύπτη, η οποία παραμένει κενή, εδώ κι έναν χρόνο;
Από πού χρηματοδοτείται η Προπαρασκευαστική Επαγγελματική Σχολή Καλών Τεχνών, αν όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό;
Για ποιον λόγο οι σπουδαστές της Σχολής δεν έχουν προνόμια τα οποία έχουν όλοι όσοι φοιτούν σε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως φοιτητικά εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δωρεάν σίτιση και στέγαση;
Με ποιο σκεπτικό δεν μπορούν να πάρουν αναβολή από τη στρατιωτική τους θητεία, οι σπουδαστές που φοιτούν στις Σχολές Καλών Τεχνών;
Ποιος ο ρόλος του προέδρου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, ως μέλος στη σχολική επιτροπή, στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών και του διορισμού καθηγητών;

Αθήνα, 20/12/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ