Ερώτηση για τα 25.000.000 ευρώ που χάνονται κάθε χρόνο από τα «δωρεάν» νοσήλια σε τουρίστες

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 - 20:04

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ χάνονται κάθε χρόνο από τα «δωρεάν» νοσήλια σε τουρίστες»

Η ανικανότητα και η έλλειψη υποδομής του ΕΟΠΥΥ να καταγράψει τις απαιτήσεις και να τις υποβάλλει στα ασφαλιστικά ταμεία στις χώρες προέλευσης των τουριστών, έχει ως αποτέλεσμα ένας στους τρεις τουρίστες που χρειάστηκε νοσηλεία στη χώρα μας, να μην πληρώνει ποτέ τις οφειλές του. Η μεγάλη τρύπα των 25.000.000 ευρώ που δημιουργήθηκε από τις μη καταβολές των ασφαλιστικών ταμείων των ευρωπαίων τουριστών οφείλεται στην αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να ενημερωθεί για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και να ζητήσει την εξόφληση των νοσηλίων από τις εκάστοτε χώρες. Στις μέρες αυτές της οικονομικής κρίσης που η χώρα μας βιώνει την αποδόμηση του συστήματος της δημόσιας υγείας, ένα τέτοιο ποσό θα μπορούσε να διατεθεί στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, τα οποία είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η καθυστερημένη προσπάθεια του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για διασύνδεση όλων των πληροφορικών συστημάτων είναι μια υπόθεση αρκετά χρονοβόρα και ίσως χαμένη για την μέχρι τώρα αδυναμία των νοσοκομείων να προωθήσουν στον ΕΟΠΥΥ εξιτήρια τουριστών, εξαιτίας της άγνοιας τους ως τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Πότε προβλέπεται να διεκπεραιωθεί η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και εκκαθάρισης των οφειλών των ξένων υπηκόων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού;
Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, προηγούμενων ετών έως και σήμερα, των ξένων υπηκόων και τουριστών, από τους οποίους δεν εισπράχθηκαν τα νοσήλια και με ποιον τρόπο θα εισπραχθούν;
Με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν οι μέχρι τώρα οφειλές, αφού πολλά νοσοκομεία δεν είχαν τη δυνατότητα να προωθήσουν στον ΕΟΠΥΥ το απαιτούμενο σχετικό έντυπο (Ε 125), γεγονός που καταστούσε αδύνατη την υποβολή και διεκπεραίωση του αιτήματος εξόφλησης από το ταμείο του ασθενούς;

Αθήνα, 08/12/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτριος Κουκούτσης
Βουλευτής Μεσσηνίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ