Επίκαιρη ερώτηση για τον επαναπατρισμό αποβλήτων υδραργύρου από τον Ασπρόπυργο στη Γερμανία

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 - 17:21

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Περί επαναπατρισμού αποβλήτων υδραργύρου από τον Ασπρόπυργο στη Γερμανία»

Στον Ασπρόπυργο παρέμενε σε εγκαταστάσεις φορτίο  μεταλλικού υδραργύρου, το οποίο διεμετακομίσθη από τη Γερμανία. Μετά από έλεγχο των αρμοδίων φορέων τον Αύγουστο του 2014 ενετοπίσθησαν παρανόμως αποθηκευμένοι 114 τόνοι, των οποίων η απομάκρυνση κατέστη αδύνατη λόγω του ότι προσδιορίσθη ως «προϊόν». Έπειτα σε σύσκεψη του 2015 συναρμοδίων φορέων απεσαφηνίσθη ότι το φορτίο είναι απόβλητο και όχι προϊόν.

Η επιστροφή στη Γερμανία ήταν μονόδρομος καθώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε αδειοδοτημένος χώρος αποθηκεύσεως για υδράργυρο και σε περίπτωση διαρροής οι επιπτώσεις είναι τοξικές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το οικοσύστημα. Εντέλει επετεύχθη σε δύο δόσεις ο επαναπατρισμός του επικίνδυνου αυτού φορτίου στη Γερμανία.
 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Mε ποιον τρόπο μετεφέρθησαν παρανόμως τόσοι τόνοι επικίνδυνου φορτίου υδραργύρου στον Ασπρόπυργο χωρίς να γίνει αντιληπτό;
Κατόπιν ποιας ακριβούς διαδικασίας συνήφθη η διακρατική συνεργασία για τη μεταφορά ενός τόσο επικίνδυνου φορτίου;


Αθήνα, 17/10/2016

Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Μίχος
Βουλευτής Ευβοίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ