Ο Γιάννης Σαχινίδης για την Εθνική Παραγωγή και την προστασία των ελληνικών προϊόντων - ΒΙΝΤΕΟ

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 - 10:33

Ο βουλευτής Πέλλας Γιάννης Σαχινίδης έθιξε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου την κυβερνητική αδιαφορία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τα οποία παρά την ποιότητά τους παραμένουν στο περιθώριο.

Το κόστος παραγωγής, η βαριά φορολογία και η απουσία αγροτικής πολιτικής από την συγκυβέρνηση Σύριζα-Ανέλ αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια για τους Έλληνες παραγωγούς. Ταυτόχρονα, η ισχνή διαφήμιση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, η ελλιπής ειδίκευση των παραγωγών και η κακή εφαρμογή διάφορων μέτρων οδηγούν στην επιδείνωση αυτού του προβλήματος.

Κλείνοντας, ο συναγωνιστής τόνισε ότι συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι μια χώρα όπως η Ελλάδα να εισάγει αγροτικά προϊόντα κατά 13,9% από μια χώρα βιομηχανική, την Γερμανία.