Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών»

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 - 18:29

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για τις στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, έχει ήδη αναφερθεί ότι τα κουνέλια αποτελούν τον δεύτερο σε αριθμό πληθυσμού εκτρεφόμενων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει νομοθεσία που να θεσπίζει κάποιους κανόνες για την προστασία τους.

Έτσι, σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρώπης τα κουνέλια εκτρέφονται κάτω από άθλιες συνθήκες, και αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προσβάλλονται από διάφορες ασθένειες και χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες αυτές, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την εισήγηση του εισηγητή, ο οποίος πολύ σωστά καταγγέλλει το γεγονός ότι τα κουνέλια εκτρέφονται μέσα σε κλωβούς ––αυτό είναι απαράδεκτο–– και πρέπει να εκτρέφονται σε περιβάλλον προστατευόμενο,  συνθήκες δηλαδή προστατευόμενου πάρκου. Αυτό θα έχει συνέπεια και τα ζώα αυτά να μην υποφέρουν αλλά και να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών".