Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Σχετικά με την ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 - 16:58

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την έκθεση σχετικά με την ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι το Καζακστάν αποτελεί έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως στην περιοχή αυτή με διάφορες εμπορικές και άλλες πράξεις. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με το Καζακστάν. Από στρατηγικής απόψεως το Καζακστάν, λόγω του ότι βρίσκεται και στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική αξία και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη περιοχή της Κεντρικής Ασίας, όπου συγκρούονται συμφέροντα πολλών και μεγάλων δυνάμεων.

Όμως υπάρχουν και κάποιες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, δεδομένου ότι το Καζακστάν είναι μία χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του κράτους δικαίου και παράλληλα τα προϊόντα τα οποία έρχονται από εκεί είναι δυνατόν, εάν δεν προσεχθούν, να αποτελέσουν πηγή και κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προϊόντα.