Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Προστασία Ελληνικής αγροτικής παραγωγής και κίνητρα για νέους αγρότες»

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 - 15:47

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσει να έχει επιτυχία η Κοινή Γεωργική Πολιτική και να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της προσβάσεως των νέων αγροτών στην αγροτική απασχόληση.

Είναι αλήθεια ότι έχουν περιοριστεί σημαντικά οι διατιθέμενες γαίες. Επίσης, είναι δύσκολο – διότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα – να αποσυρθούν από τη γεωργική δραστηριότητα οι παλιές γενεές και να μεταβιβάσουν την απασχόληση στις νεότερες. Επίσης, θα πρέπει οι παροχές που δίνονται στους νέους αγρότες να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και να μην είναι απλά μια οικονομική ενίσχυση και επιδότηση. Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, και οι νέοι βεβαίως αγρότες, στην Ελλάδα, η οποία έχει καταστραφεί οικονομικά από την εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων.

Άρα, λοιπόν, είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προστατεύσει κυρίως την ελληνική αγροτική παραγωγή και τη δυνατότητα των νέων Ελλήνων αγροτών να ασχοληθούν με τις αγροτικές δραστηριότητες.