Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Οι τρομοκράτες χρηματοδοτούνται από διάφορα ισλαμικά κράτη»

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 - 13:49

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος,  στα πλαίσια της συζητήσεως για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 
Ακολουθεί η ομιλία:
 
Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος καθώς επίσης και η προσπάθεια να παρεμποδιστεί η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων είναι δύο βασικές υποχρεώσεις που έχει κάθε κράτος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τούτο διότι αυτές οι παράνομες δραστηριότητες δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση αλλά έχουν και διάσταση ασφαλείας. Από την άποψη αυτή, η εξεταζόμενη οδηγία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν το ισχύον χρηματοπιστωτικό σύστημα, κινούνται στις παρυφές του και κατορθώνουν να χρηματοδοτούνται. Πρέπει λοιπόν να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητές τους αυτές και να γίνει προσπάθεια να καταπολεμηθεί όλο αυτό το σύστημα. Γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτούνται από παράκτιες εταιρίες, γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτούνται από διάφορα ισλαμικά κράτη, όπως επίσης γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτούνται από λαθρεμπόριο, πορνεία και άλλες τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.