Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις του νερού»

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018 - 14:20

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, οι ανάγκες προσβάσεως σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό αποτελεί ζωτική ανάγκη και δικαίωμα κάθε ανθρώπου για να μπορέσει να επιβιώσει. Στη σημερινή εποχή, η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης έχει ιδιαίτερη σημασία διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά παράλληλα και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και των πηγών του ύδατος από τα απόβλητα των βιομηχανιών.

Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει ο έλεγχος και η διαχείριση των πηγών ύδατος να γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών, διότι αυτές έχουν τη δυνατότητα και να προστατεύουν τις πηγές αλλά και κυρίως να λάβουν μέτρα ούτως ώστε να μη μολύνονται αυτές. Επίσης, το κράτος έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει φθηνό νερό και πρόσβαση αυτού σε όλες τις κοινωνικές τάξεις της χώρας σε αυτό και να μην αφήσει να ελέγχονται από τις ιδιωτικές εταιρείες.