Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: “Να δημιουργηθούν οι συνθήκες, ώστε η νεολαία της Ελλάδος να μην εγκαταλείπει την χώρα”

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018 - 14:24

Παρέμβαση στην  Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, η τεράστια οικονομική κρίση η οποία πλήττει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και κυρίως τις χώρες του Νότου, υποχρεώνει τους νέους υψηλής μόρφωσης αλλά και τους νέους επιστήμονες από τις χώρες αυτές να φύγουν και να πάνε σε άλλες χώρες ούτως, ώστε να βρουν εκεί καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τραγικό θύμα αυτής της απαράδεκτης καταστάσεως είναι η νεολαία της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χώρα. Ήδη τετρακόσιες χιλιάδες νέοι επιστήμονες και νέοι υψηλής μόρφωσης έχουνε φύγει από την Ελλάδα για να βρουν διέξοδο σε κάποια άλλη χώρα. Η αναγνώριση, λοιπόν, των πτυχίων δεν είναι εκείνη η οποία θα λύσει το πρόβλημα για να εμποδίσουμε την φυγή των εγκεφάλων, διότι απλά θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να μετακινούνται. Εκείνο το οποίο απαιτείται είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι επιστήμονες να παραμείνουν, να εργάζονται και να ευδοκιμούν στη χώρα τους.