Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Κίνητρα στους νέους για εγκατάσταση στην ύπαιθρο - Στήριξη της μητρότητας»

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 - 14:38

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, το δημογραφικό, και κυρίως η υπογεννητικότητα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η πολιτική συνοχής, προκειμένου να εξαλείψει τα αίτια που το προκαλούν, πρέπει να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει, καταρχάς, μια ορθολογική κατανομή του πληθυσμού στις περιοχές που έχουν παραγωγικές πηγές και, με τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων, να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις πηγές αυτές και να έχουμε πρωτογενή παραγωγή.

Πρέπει να δοθεί κίνητρο στους νέους ανθρώπους για να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, να ασχοληθούν με τις γεωργικές παραγωγές, να κάνουν οικογένεια και στη συνέχεια να δοθούν κίνητρα και προστασία για τη μητρότητα και να παρασχεθούν υπηρεσίες υγείας σε υψηλό επίπεδο, ούτως ώστε να μην εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές οι νέοι άνθρωποι.