Στρατηγός Γ. Επιτήδειος για την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της Ε.Ε.

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 - 17:02

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την έκθεση σχετικά με την Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής.     

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, η χορήγηση της ιθαγένειας από ένα κράτος στους πολίτες του είναι ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και ως τέτοιο πρέπει να εξετάζεται. Δεν μπορεί να χορηγείται η ιθαγένεια αδιακρίτως, χωρίς να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και να μην εξετάζονται κάποια κριτήρια. Κατ’ αρχάς κάποιος ο οποίος έχει την ιθαγένεια ενός κράτους πρέπει να αισθάνεται ότι αποτελεί μέλος του κράτους αυτού. Πρέπει να σέβεται, να αγαπά το κράτος και να είναι έτοιμος να το υπερασπιστεί όταν αυτό κινδυνεύει.

Εφόσον πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μπορεί να του χορηγηθεί ιθαγένεια, και το κράτος οφείλει να τον προστατεύσει, όποιος και αν αυτός, ακόμη κι αν ανήκει σε κάποια εθνοτική μειονότητα που ενδεχομένως να ζει στο κράτος αυτό. Η προστασία η οποία παρέχεται από το κράτος στους πολίτες του είναι αρμοδιότητα του εθνικού κράτους και δεν μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο χορηγήσεως μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Πρέπει να τηρούνται προϋποθέσεις και με βάση αυτό τα κράτη συνεργαζόμενα θα επιτύχουν ούτως ώστε ο πολίτης τους να έχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο.