Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος»

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 - 17:10

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του 21ου αιώνα προστέθηκε στις απειλές που υπήρχαν μέχρι τότε στα διάφορα κράτη και άλλη μία: οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αν και γενικά δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός του κυβερνοχώρου, αυτός μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των δικτύων, το διαδίκτυο, των εγκαταστάσεων και των τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων ενός κράτους. Οι απειλές που είναι δυνατόν να προέλθουν στον κυβερνοχώρο είναι επιθέσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστρέψουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία των προαναφερθέντων μέσων.

Επειδή οι δυνατότητες στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλες, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τον κυβερνοπόλεμο ως απειλή κατά της ίδιας της υπάρξεως τους και γι’ αυτό τον έχουν εντάξει και στις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις, πρέπει τα κράτη να φροντίσουν ώστε οι υπηρεσίες άμυνας στον κυβερνοχώρο να συνεργαστούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και κυρίως να κάνουν ασκήσεις ούτως ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα".