Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Διάσωση ζωών - ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 - 14:29

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ένας βασικός παράγων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν και όσες φορές χρειάζεται να βελτιώσουμε κάποια συστήματα της τεχνολογίας. Αυτό ισχύει βεβαίως και για την κατασκευή και τη χρησιμοποίηση οχημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που θα εγγυάται ότι θα περιορίζονται τα ατυχήματα.

Βεβαίως, για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν καλοί δρόμοι, θα πρέπει να περιέχονται συστήματα τα οποία υποβοηθούν την οδήγηση και, επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ελέγχων, τόσο τεχνικών στα οχήματα όσο και των οδών επί των οποίων κινούνται αυτά τα οχήματα, καθώς επίσης και προστασία των ποδηλατών, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ατυχήματα.

Τέλος, επειδή όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», η εκπαίδευση των οδηγών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι οδηγοί δεν πρέπει να ανεβαίνουν σε ένα όχημα και να το χρησιμοποιούν, εάν δεν είναι σίγουροι ότι ξέρουν να το οδηγούν και εάν δεν τηρούν τις διατάξεις εκείνες που εξασφαλίζουν την προστασία των πολιτών. Επιπλέον, θα πρέπει ο άνθρωπος να ελέγχει τις μηχανές και να μην ελέγχεται από αυτές.