Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός: Το περιβάλλον δεν πολιτικοποιείται - Μας αφορά όλους

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 - 15:37

Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ επισημαίνοντας ότι, ενώ το εν λόγω σύστημα προσπαθεί να εξισορροπήσει το ισοζύγιο άνθρακα και των λοιπών αερίων σε συνάρτηση με το δαιδαλώδες σύστημα αεροπορικών μεταφορών, ο κατακερματισμός  του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και η εμπορευματοποίηση των εκπομπών αερίων, μέσω των πλειστηριασμών δικαιωμάτων, σε συνδιασμό με τα πιστοποιητικά αντιστάθμισης, καταργουν έμμεσα τη βασική αρχή της Ένωσης για το περιβάλλον, που είναι, ο ρυπαίνων πληρώνει.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών προσπαθεί να εξισορροπήσει το ισοζύγιο άνθρακα και των λοιπών αερίων σε συνάρτηση με το δαιδαλώδες σύστημα αεροπορικών μεταφορών. Ο κατακερματισμός όμως, του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και η εμπορευματοποίηση των εκπομπών αερίων, μέσω των πλειστηριασμών δικαιωμάτων, δεν συνάδει ακριβώς με την προστασία του περιβάλλοντος ως πρωταρχικό μέλημα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα.

Επιπρόσθετα, όταν οι αεροπορικές εταιρείες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους σταθεροποίησης των εκπομπών, λαμβάνουν πιστοποιητικά αντιστάθμισης, αυτό καταργεί έμμεσα τη βασική αρχή της Ένωσης για το περιβάλλον, που είναι, ο ρυπαίνων πληρώνει.

Οι συζητήσεις και τα ψηφίσματα για τις περιβαλλοντικές πολιτικές αποτελεί ευκαιρία διακομματικής συνεννόησης και συμφωνίας. H περιβαλλοντική κουλτούρα και προστασία δεν πρέπει να χτίζει αριστερές πολιτικές καριέρες ούτε να μονοπωλείται από την αριστερά και τους πράσινους.

Το περιβάλλον δεν πολιτικοποιείται. Aφορά όλους μας και ειδικά τις επερχόμενες γενιές.