Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός: Ομιλία για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 - 15:49

Την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα, τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας τονίζοντας ότι, για να μπορούν αυτές οι εταιρείες να συνεργάζονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου με τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας σε επιχειρησιακό και πληροφοριακό επίπεδο απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση της νομικής βάσης, σαφής καθορισμός των κανόνων σύστασης και λειτουργίας τους, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα υπέρβασης αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσίας τους.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε,

Λόγω της αύξησης της τρομοκρατίας, της ασυμμετρότητας των απειλών, του τόπου και τρόπου τέλεσης τέτοιων ενεργειών, οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας αδυνατούν, ως φαίνεται, να ανταπεξέλθουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το πλήθος και το εύρος των στόχων που υφίστανται στο δημόσιο και ιδιωτικό φάσμα μπορούν να ασφαλιστούν αποδοτικότερα με τη χρήση οργανωμένων, εξοπλισμένων και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εταιριών παροχής ιδιωτικής ασφάλειας.

Αυτές οι ιδιωτικές εταιρίες θα μπορούν να συνεργάζονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου με τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας σε επιχειρησιακό και πληροφοριακό επίπεδο. Απαιτείται όμως κατάλληλη διαμόρφωση της νομικής βάσης, σαφής καθορισμός των κανόνων σύστασης και λειτουργίας τέτοιων εταιριών, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα υπέρβασης αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσίας, αλλά κυρίως προβλήματα συνεργασίας και διαλειτουργικότητας που μπορεί να οδηγήσουν σε παράπλευρες απώλειες.