Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός: Απαιτείται άμεση αναδιοργάνωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ε.Ε.

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 - 18:17

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας της Ε.Ε. επισημαίνοντας ότι, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ένωσης, για παροχή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές μπορεί να βοηθά στην ανοικοδόμηση και ανακούφιση, αλλά δεν προλαμβάνει, συνεπώς θα έπρεπε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν  και να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινών τμημάτων επεμβάσεως, με δυνατότητες άμεσης μεταφοράς και ανάπτυξης, κατάλληλα εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν φυσικές ή τεχνητές καταστροφές.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ένωσης, για παροχή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές, βοηθά στην ανοικοδόμηση και ανακούφιση, αλλά δεν προλαμβάνει ούτε αντιμετωπίζει δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, πλημμύρες, ισχυρές χιονοπτώσεις και παγετούς, σεισμούς και ΡΒΧΠ πόλεμο.

Η Ένωση έχει σχεδιάσει επαρκώς την πολιτική προστασία με την ανοικτή μερική  συμφωνία για την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών, τα σχέδια ΕΒΙΤΑ και Προμηθέας, αλλά και τα κράτη μέλη μεμονωμένα, συμμετέχουν σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες.

Η βελτιστοποίηση των κοινών επιχειρησιακών διαδικασιών και η ενίσχυση της προληπτικής και κατασταλτικής ικανότητας της πολιτικής προστασίας, πρέπει να επικαιροποιηθεί και να αναβαθμιστεί σε επίπεδο διακρατικού κέντρου επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός μηχανισμού άμεσης επέμβασης και αρωγής σε πρόσωπα και μέσα.

Καλώ λοιπόν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν  και να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινών τμημάτων επεμβάσεως, με δυνατότητες άμεσης μεταφοράς και ανάπτυξης, κατάλληλα εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν φυσικές ή τεχνητές καταστροφές.