Στρατηγός Ελ. Συναδινός: Το ζητούμενο είναι η επιβίωση της ανθρωπότητας - ΒΙΝΤΕΟ

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 - 16:52

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα, την απόφαση του Προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα, τονίζοντας ότι η ηθική διάσταση της απόφασης αυτής, παρόλο που αποτελεί έννομο δικαίωμα του, παραμένει αμφίβολη. Οι αλλαγές που προβλέπονται στη συμφωνία, θέτουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες, οι οποίες όμως δεν κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των κρατών, καταλήγοντας ότι, δεν θα γίνει αποδεκτό το όποιο ιδιοτελές συμφέρον, που επιβάλει συμφέροντα ή υπονομεύει κάποιο κράτος υπό το κάλυμμα ρυθμιστικών πλαισίων.
 
Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε,
Ανεξαρτήτως των κινήτρων και των δικών μας απόψεων, ο Πρόεδρος Τραμπ, στο βαθμό της αρμοδιότητας που του αναλογεί, έχει το έννομο δικαίωμα να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού. Η ηθική διάσταση της απόφασης αυτής παραμένει αμφίβολη.
Βέβαια,  έχει ήδη συντελεστεί η μεταστροφή σε επιλογές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Χρειάζονται όμως περαιτέρω δράσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις.
Οι αλλαγές που προβλέπονται στη συμφωνία, θέτουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες, οι οποίες όμως δεν κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των κρατών. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.
Η λήψη νομικά δεσμευτικών δράσεων έναντι των στόχων είναι απαραίτητη, παράλληλα με την ενίσχυση της καινοτομίας. Κανόνας που πρέπει να λαμβάνεται αμελλητί, είναι όποιος ρυπαίνει τιμωρείται, ειδάλλως οι συνέπειες της αδράνειας θα είναι ευρύτερες του κόστους της οποιαδήποτε προσαρμογής.
Το ζητούμενο είναι η επιβίωση της ανθρωπότητας. Όμως, παρά την επείγουσα διάσταση του ζητήματος, δεν θα γίνει αποδεκτό το όποιο ιδιοτελές συμφέρον, που επιβάλει συμφέροντα ή υπονομεύει κάποιο κράτος υπό το κάλυμμα ρυθμιστικών πλαισίων.
 
Ευχαριστώ
Ελευθέριος Συναδινός
Αντιστράτηγος ε.α.