Στρατηγός Ελ. Συναδινός: “Το μέλλον των οικονομικών της Ε.Ε. έως το 2025” - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 - 15:46

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ έως το 2025, τονίζοντας ότι το εν λόγω έγγραφο ενώ καταγράφει τα κύρια προβλήματα, τις τρέχουσες δυσχέρειες και τις μελλοντικές προκλήσεις, επικεντρώνεται σε διαχειριστικές μεταρρυθμίσεις και ημίμετρα. Η Ένωση φθίνει διότι εφαρμόζει εσφαλμένες πολιτικές, επιβάλλει την τυφλή δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη μέλη, επιφέροντας στρεβλώσεις και ανακολουθίες.
 
Ακολουθεί η ομιλία:
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Το μέλλον της ΕΕ είναι αβέβαιο. Αποδεικνύεται από το Brexit. Όποιες επικοινωνιακές τεχνικές και αν εφαρμοστούν για να πείσουν τους Ευρωπαίους πολίτες περί του αντιθέτου, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει περιορισμένες επιλογές, δίχως όραμα και σε λάθος βάση. Ενώ καταγράφει τα κύρια προβλήματα, τις τρέχουσες δυσχέρειες και τις μελλοντικές προκλήσεις, επικεντρώνεται σε διαχειριστικές μεταρρυθμίσεις και ημίμετρα.

Η Ένωση φθίνει διότι εφαρμόζει εσφαλμένες πολιτικές. Επιβάλλει την τυφλή δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη μέλη, επιφέροντας στρεβλώσεις και ανακολουθίες. Τα χρήματα, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί δεν έχουν αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην ανέχεια, την φτώχια και την εξαθλίωση,  με τρομοκρατικές επιθέσεις και λαθρομετανάστες. Βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη υφίσταται μόνο όταν το χρήμα αποτελεί, το μέσο για την ευμάρεια των πολιτών, και όχι αυτοσκοπό.