Παρέμβαση Ελ. Συναδινού για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017 - 16:41

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας επισημαίνοντας ότι, παρόλο που η πλήρης προστασία του κυβερνοχώρου είναι έτσι και αλλιώς πρακτικά αδύνατη, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, με το να περιορίζουν ουσιαστικά τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο  των αρχών παρακολούθησης, σύλληψης και δίωξης, επιβάλλοντας όρια στην αστυνομική και δικαστική πρόσβαση σε δεδομένα υπόπτων, υπό το πρίσμα των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, είναι πρακτικά αδύνατη η πλήρης προστασία του κυβερνοχώρου έναντι καιροσκόπων, εγκληματικών  δικτύων και τρομοκρατών, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν δυσανάλογο πλήγμα με σχετικά περιορισμένα μέσα. Από την άλλη μεριά, ευρωπαϊκές αποφάσεις δυσχεραίνουν το έργο  των αρχών παρακολούθησης, σύλληψης και δίωξης, επιβάλλοντας όρια στην αστυνομική και δικαστική πρόσβαση σε δεδομένα υπόπτων και στη διατήρηση δεδομένων, υπό το πρίσμα των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Ο ENISA, η Europol και η Eurojust μπορούν να συμβάλλουν στις αρχές αναγνώρισης και χειρισμού ψηφιακών πειστηρίων, τους τρόπους αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους βέλτιστους τρόπους αναφοράς κυβερνοεπιθέσεων και την κατανόηση πρακτικών νομολογικών πτυχών περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι απαιτούμενες καινοτόμες και ευέλικτες απαντήσεις δεν πρέπει να μειώνουν περαιτέρω τη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η Επιτροπή, επικουρικά, οφείλει να περιοριστεί στην επιβολή υποχρεωτικής και αμοιβαίας ανταπόκρισης σε αιτήσεις υπηρεσιών επιβολής του νόμου και στη συνεργασία και τη λογοδοσία των παρόχων υπηρεσιών.