Ομιλία Στρατηγού Ελευθέριου Συναδινού σχετικά με την ανάγνωση εντύπων από άτομα με προβλήματα όρασης - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 - 16:01

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων προς όφελος των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, τονίζοντας ότι η παρούσα οδηγία έρχεται για να καλύψει κάποια κενά στις προβλέψεις για τους συνανθρώπους μας με αυτές τις δυσκολίες, επισημαίνοντας ότι, η διάθεση αντιγράφων θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση, από σημεία διάθεσης εγκατεστημένα στην Ένωση, με τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν ευνοϊκούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας.
 
Ακολουθεί η ομιλία: 
Κύριε Πρόεδρε,
 
H Συνθήκη του Μαρακές προβλέπει ευνοϊκές διατάξεις για τους τυφλούς, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολίων, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η παρούσα οδηγία έρχεται αφενός για να καλύψει κάποια κενά στις προβλέψεις για τους συνανθρώπους μας με αυτές τις δυσκολίες, αφετέρου για να καθιερώσει υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων, τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι, η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων προσβάσιμων σε τυφλούς, αμβλύωπες ή άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας, θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση, από σημεία διάθεσης εγκατεστημένα στην Ένωση.

Τέλος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι, τα συμβαλλόμενα μέρη θα παρέχουν οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, θα εξασφαλίζουν την επαρκή διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των αντιγράφων αυτών.