Ομιλία Στρατηγού Ελευθέριου Συναδινού για την έξαρση του HIV, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 - 15:54

Την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα, HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι πολλά συστήματα υγείας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιδημιών αυτών, σπαταλώντας υπέρογκα ποσά για θεραπείες σε προχωρημένα στάδια, ενώ δεν επενδύουν επαρκώς στην άμεση αρχική θεραπεία κατά την οποία η πρόληψη και η ενημέρωση σε συνδυασμό με την έγκαιρη και συστηματική χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων, μεσοπρόθεσμα, δύνανται  να καταστήσουν εφικτό τον πλήρη περιορισμό νέων μολύνσεων.

Ακολουθεί η ομιλία: 

"Κυρία Πρόεδρε, Πολλά συστήματα υγείας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιδημιών AIDS, φυματίωσης και Ηπατίτιδας C. Δεν επενδύουν επαρκώς στην άμεση αρχική θεραπεία, σπαταλώντας υπέρογκα ποσά για θεραπείες σε προχωρημένα στάδια. Οι τρεις ασθένειες επηρεάζουν κυρίως συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και λαθρομετανάστες από την Υποσαχάρια Αφρική. Σε συνδυασμό δε, με την προσαρμοστική ανθεκτικότητα στελεχών στα φάρμακα, λαμβάνουν πανδημικό χαρακτήρα.

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν προτεραιότητες. Ταυτόχρονα με την έγκαιρη και συστηματική χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων, μεσοπρόθεσμα, είναι εφικτός ο πλήρης περιορισμός νέων μολύνσεων. Τέλος, πρέπει να παύσουν οι καταχρηστικές πρακτικές εταιριών και οι αδιαφανείς μηχανισμοί καθορισμού τιμών και οι εικονικές τιμολογήσεις, που μειώνουν την επάρκεια και την προσβασιμότητα σε θεραπείες, αυξάνοντας τη θνησιμότητα."