Λ. Φουντούλης: Λιγότερη Ένωση, περισσότερα οφέλη για τους Πολίτες

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 - 18:16

Κατά την διάρκεια της συνόδου της Ολομέλειας του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και στην συζήτηση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παρενέβη ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Λάμπρος Φουντούλης. Στην παρέμβαση του αυτή ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα ιδίων πόρων της Ενώσεως μιας και τα έσοδα της προέρχονται είτε από τα κράτη-μέλη είτε από απευθείας επιβάρυνση των Πολιτών.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της παρεμβάσεως:

"Επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ευπαρουσίαστους και κάπως αφαιρετικούς όρους για να περιγράψει πράγματα που στην πραγματικότητα είναι απλά και ξεκάθαρα. Η Ένωση είναι ένα σύνολο διοικητικών οργανισμών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει ιδίους πόρους, διότι δεν παράγει κάτι ούτε προσφέρει υπηρεσίες επί πληρωμή.

Όσα περιγράφονται στις εκθέσεις ως πόροι της Ενώσεως, δεν είναι παρά έσοδα που αφαιρούνται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς ή που αντλούνται από τους πολίτες των κρατών-μελών. Ο Φ.Π.Α. για παράδειγμα, εάν δεν κατέληγε στην Ένωση, ή τα κράτη θα είχαν μεγαλύτερα έσοδα ή, εάν αφαιρούσαν το ποσό που καταλήγει στην Ένωση εντελώς, οι πολίτες θα είχαν σημαντικά μικρότερη επιβάρυνση.

Επιπλέον, το εάν τα οφέλη που προσφέρει η Ένωση είναι αντίστοιχα του κόστους που καλούνται να καταβάλλουν τόσο τα κράτη όσο και οι πολίτες είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το εξετάζουν οι Εκθέσεις αυτές και κυρίως δεν τέθηκε ποτέ στους ίδιους τους πολίτες.

Τελικά, τα οφέλη είναι τέτοια που να δικαιολογούν την συντήρηση ενός τεράστιου γραφειοκρατικού μηχανισμού; Μήπως, με πολύ μικρότερα όργανα απλού συντονισμού μεταξύ των κρατών και χρησιμοποιώντας τους ήδη υπάρχοντες παράλληλους κρατικούς οργανισμούς θα είχαμε τα ίδια οφέλη με πολύ μικρότερο κόστος;"