Ερώτηση Στρατηγού Συναδινού για τον συσχετισμό φόρου ακίνητης περιουσίας με ετήσια εισοδήματα

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 - 12:55

Σύμφωνα με σχέδιο σχετικά με τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας που αποτελεί μέρος της διαπραγματευτικής θέσης της Αθήνας ως προς την αντικατάσταση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), αυτός θα υπολογίζεται όχι μόνο με βάση την αξία των ακινήτων αλλά και αναλόγως των ετησίων εισοδημάτων του φορολογουμένου.

Οι σχεδιασμοί θα επιβαρύνουν επιπλέον ορισμένες εισοδηματικές τάξεις. Ο σχεδιασμός του φόρου θα βασιστεί στα δεδομένα του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, το οποίο θα είναι λειτουργικό τον Οκτώβριο του 2018 και όπου θα αποτυπώνονται τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας όλων των φορολογουμένων.

Συνδυάζοντας την αξία της ακίνητης περιουσίας και των εισοδημάτων, στόχος είναι θεωρητικώς η ανακατανομή των επιβαρύνσεων αντιστοίχως της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Επιπλέον πρόθεση αποτελεί η διεύρυνση της φορολογητέας βάσης με την ένταξη των ακινήτων δίχως εξαιρέσεις και την κατάργηση ισχυόντων φοροαπαλλαγών και ειδικών καθεστώτων.

Προφανώς η χρήση νομίμως κτηθέντων αγαθών δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο. Εύλογο ερώτημα αποτελεί εάν ο υπολογισμός του φόρου ακίνητης περιουσίας βάσει αξίας ακινήτων και ετήσιου εισοδήματος είναι ένας επιπλέον φόρος επί των εισοδημάτων και πόσο αυτό περιορίζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Ως εκ τούτων, ερωτάται η Επιτροπή εάν η συγκεκριμένη πρακτική αντιτίθεται  στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και εάν υπάρχει επιτυχές παράδειγμα υιοθέτησης τέτοιου μέτρου - φόρου.