Ερώτηση Στρατηγού Συναδινού για τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 - 17:53

Ο Στρατηγός Συναδινός υπέβαλλε την κάτωθι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα ότι πολλά από τα μέτρα των εφαρμοστικών νόμων που αφορούν στα μνημόνια είναι αντισυνταγματικά και παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενάντια στο ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο.


Ακολουθεί η ερώτηση:
 
Δικαστικές αποφάσεις επιβάλλουν σε δήμους να καταβάλουν αναδρομικά στους εργαζομένους τα χρήματα που απώλεσαν, λόγω των μισθολογικών περικοπών των αποδοχών που επιβλήθηκαν, απόρροια των μνημονίων, από το 2011. Οι μειώσεις αυτές κρίθηκαν μη σύννομες και αντισυνταγματικές.

Οι ενδιαφερόμενοι, διά των προσφυγών, μεμονωμένα ή ομαδικώς ως Σωματεία Εργαζομένων, διεκδικούν δικαστικά τα ποσά των εν λόγω επιδομάτων.

Με βάση τις –άμεσα εκτελεστές– αποφάσεις, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε κατάσχεση των λογαριασμών από όπου εξυπηρετούνται οι τρέχουσες ανάγκες των δήμων, οι οποίοι οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο, κινδυνεύοντας να αδυνατούν να καταβάλουν ακόμα και τη μηνιαία μισθοδοσία. Οι δήμοι είναι αντιμέτωποι με μεγάλη περικοπή πόρων οπότε δε διαθέτουν κονδύλια, εξαντλώντας τα περιθώρια των δημοσιονομικών τους αντοχών.

Προφανώς η συμφωνία επί των μέτρων από την πλευρά της τρόικας συνυποδηλώνει άμεσα έγκριση, άρα και ανάληψη μέρους της ευθύνης.

Θεμελιώδη δικαιώματα όπως η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία με δίκαια αμοιβή και κοινωνική ασφάλιση τίθενται εν τοις πράγμασι, εν αμφιβόλω.

Ως εκ τούτων, ερωτάται η Επιτροπή εάν λαμβάνει υπ’ όψη, ότι πολλά από τα μέτρα των εφαρμοστικών νόμων που αφορούν στα μνημόνια είναι αντισυνταγματικά και παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενάντια στο ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο.