Ερώτηση Στρατηγού Συναδινού για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και προστασία του περιβάλλοντος

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 - 16:17

Ο Στρατηγός Συναδινός υπέβαλλε την κάτωθι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τη σοβαρή υστέρηση που εντοπίζεται τόσο στον βαθμό γνώσης ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και στην πιστοποίηση/αποτίμηση των γνώσεων αυτών.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα φυτοφάρμακα αφορά κυρίως τη διαδικασία αδειοδότησης και εμπορίας των προϊόντων αυτών και την μετέπειτα ορθολογική τους χρήση. Για την «ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων» συγκεκριμένα, κάθε χώρα-μέλος υποχρεούται να υλοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες, στο πλαίσιο ενός πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με επιπλέον έμμεση πτυχή αυτή της μείωσης χρήσης φυτοφαρμάκων.

Αν και στατιστικά δεδομένα εμφανίζονται μάλλον ελλιπή και συγκεχυμένα και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος των ετήσιων ερευνών δεν είναι εγγυημένη, παρατηρείται πως τα κρούσματα δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα αυξάνονται με ρυθμούς 4-5% το έτος, ενώ συνεχίζει να υφίσταται το φαινόμενο της διακίνησης παράνομων φυτοφαρμάκων.(1)

Εντοπίζεται σοβαρή υστέρηση τόσο στον βαθμό γνώσης ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και στην πιστοποίηση/αποτίμηση των γνώσεων αυτών.

Σημαντικό τμήμα των επαγγελματιών χρηστών φυτοφαρμάκων ακολουθεί λανθασμένες πρακτικές είτε από άγνοια είτε από υποβάθμιση των κινδύνων. Τα δεδομένα αυτά επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία του χρήστη και του καταναλωτή, στο περιβάλλον, στην ανταγωνιστικότητα της παραγωγής.

Ως εκ τούτων, ερωτάται η Επιτροπή εάν, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προτίθεται και μπορεί να αναλάβει δράση,  ώστε η Ελλάδα να εναρμονιστεί πλήρως με τους πανευρωπαϊκούς στόχους για την ορθή χρήση φυτοφαρμάκων.