Ερώτηση Στρατηγού Συναδινού για συλλογή και δωρεά φαρμακευτικού και ιατρικού υλικού

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 - 12:58

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Βρυξελλών Saint-Pierre.

Μεταξύ των προγραμματισμένων κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και των ανασφαλίστων πολιτών της χώρας λόγω της οικονομικής κρίσης εντάχθηκε και η συλλογή φαρμακευτικού και ιατρικού υλικού, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η παραλαβή φαρμάκων για τις ανάγκες του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής έχει ήδη δρομολογηθεί.

Στις περιπτώσεις δωρεών φαρμάκων, όλοι οι φορείς στην αλυσίδα διακίνησης έχουν υποχρέωση της τήρησης των κανόνων ορθής φύλαξης, αποθήκευσης και διάθεσης παρουσίας φαρμακοποιού ή άλλου ειδικού επιστήμονα, όπως ορίζονται και ισχύουν στις εθνικές νομοθεσίες, προς διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει θέσει το πλαίσιο της δωρεάν διάθεσης εγκεκριμένων φαρμάκων. Οι δράσεις υποκινούμενες από την ανιδιοτελή αγάπη και την αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο είναι άξιες υποστήριξης.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να συνδράμει υποβοηθητικά στην εγκαθίδρυση μόνιμων δομών και τον καθορισμό συντεταγμένου πλαισίου δωρεάς και διαμοιρασμού φαρμάκων, διμερώς ή πολυμερώς, μεταξύ χωρών και κρατικών ή θεσμικών παραγόντων με μη κερδοσκοπικά κίνητρα εντός της ΕΕ, εν δυνάμει με χρηματοδότηση του διαχειριστικού και διοικητικού σκέλους τέτοιων πρωτοβουλιών;