Ερώτηση Στρατηγού Συναδινού για εισαγωγές αμνοεριφίων από τη Νέα Ζηλανδία

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 - 16:22

Ο Στρατηγός Συναδινός υπέβαλλε την κάτωθι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την εξαγωγή από τη Νέα Ζηλανδία βόειου και πρόβειου κρέατος αξίας σχεδόν 2 δις ευρώ, με αδασμολόγητη πρόσβαση και συγκεκριμένη ποσόστωση προς την ΕΕ.

Ακολουθεί η ερώτηση:
 

Πέρυσι η Νέα Ζηλανδία εξήγαγε βόειο και πρόβειο κρέας αξίας σχεδόν 2 δις ευρώ στην ΕΕ, με αδασμολόγητη πρόσβαση και συγκεκριμένη ποσόστωση. Το 40-50% των ποσοτήτων αυτών κατέληξε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη και εάν η αντίστοιχη παραγωγή του ΗΒ ανακατευθυνθεί προς την εγχώρια αγορά εξαιτίας μελλοντικής παύσης πρόσβασης στην Κοινή Αγορά, θα υπάρξουν πιέσεις στην ΕΕ λόγω των εξασφαλισμένων μεριδίων που απολαμβάνει η ΝΖ.

Οι ισορροπιστικές επιλογές της Επιτροπής περιορίζονται στη συμβιβαστική ανακατανομή των εισαγωγών αυτών στα εναπομένοντα κράτη-μέλη ή στην αντιμετώπιση πιθανών αντιμέτρων, αποζημιώσεων και προσφυγής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Η όποια ηθικά θεμιτή επαναδιαπραγμάτευση τελεί υπό την αίρεση μίας απαιτητικής επικύρωσης μέσω του ΠΟΕ.

Οι φθηνές εισαγωγές εξυπηρετούν τους παραγωγούς επεξεργασμένων τροφικών προϊόντων. Οι κτηνοτρόφοι, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη φθηνότερες εισαγωγές.

Το αίτημα των κρεατοπαραγωγών της Ένωσης για επαναδιαπραγμάτευση των ποσοστώσεων μετατοπίστηκε στο ερώτημα εάν η επαναδιαπραγμάτευση θα ήταν επιθυμητή, δεδομένων των αντιποίνων και του δικαιώματος αξίωσης αποζημιώσεων τρίτων.


Ως εκ τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να προστατέψει το υγειές ελεύθερο εμπόριο έναντι του, άνευ όρων, διεθνούς εμπορίου που βαίνει οικονομικά καταχρηστικό προς τους εγχώριους παραγωγούς;

Θα συνυπολογίσει τα συγκεκριμένα δεδομένα όταν επανεξεταστούν οι παράμετροι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής;