Ερώτηση Στρατηγού Γ. Επιτήδειου για την στήριξη στην εξέλιξη της Ελληνικής Ναυτιλίας

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017 - 13:16

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος,  σχετικά με την στήριξη για την εξέλιξη της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Με την κοινοτική οδηγία 2003/87/ΕΚ «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών ρύπων και την προώθηση επενδύσεων για τη μείωση των βλαβερών εκπομπών», θεσμοθετήθηκε η μείωση των αέριων ρύπων που προκύπτουν από ναυτιλιακούς παράγοντες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οδηγία αυτή ενισχύεται από τις σημαντικές διεθνείς συμφωνίες  PARIS MOU – TOKYO MOU. Η Οδηγία θα τεθεί σε εφαρμογή έως το 2020 σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιωτικές εταιρείες, ναυπηγεία και κρατικοί φορείς αναπτύσσουν νέα συστήματα πρόωσης LNG-LPG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου). Η Ελλάδα ως κατ΄ εξοχήν ναυτιλιακό κέντρο της ΕΕ, πρέπει να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις με σκοπό την  ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της ναυτιλίας.  

Ερωτάται η Επιτροπή:

Υπάρχουν κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων από Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες;
Υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός αρμόδιος φορέας που θα βοηθήσει τους επηρεαζόμενους από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, να εφαρμόσουν την κοινοτική οδηγία;