Ερώτηση Στρατηγού Γ. Επιτήδειου για τα μέτρα έγκαιρης ενημέρωσης και προστασίας από φυσικές καταστροφές

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 - 12:53

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με τα μέτρα έγκαιρης ενημέρωσης και προστασίας από φυσικές καταστροφές.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Με αφορμή τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον «Άτλαντα του Ανθρώπινου Πλανήτη 2017», όπως δημοσιεύτηκε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (Joint Research Centre- JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και επικαιροποίηση των σχεδίων και μέτρων προστασίας των αρμόδιων φορέων για την προετοιμασία, πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω φυσικών καταστροφών.
Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι το 80% του πληθυσμού στην Ελλάδα κινδυνεύει από σεισμό, ενώ περίπου 145.000 κάτοικοι είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο πλημμύρας, αριθμός που έχει αυξηθεί κατά 44% κατά την περίοδο 1975-2015. Λόγω της καταστροφής της οικονομίας από τα μέτρα των μνημονίων οι ελληνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών Την ίδια περίοδο ο αριθμός των κατοίκων σε σεισμογενείς περιοχές αυξήθηκε κατά 93% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να προβεί, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, σε κάποιες ενέργειες ούτως ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών;
Έχουν αναπτυχθεί οι κατάλληλοι μηχανισμοί πρόγνωσης έντονων φυσικών φαινομένων ώστε αυτοί, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ελληνικούς, να παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση στους κατοίκους των περιοχών στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθούν τα φαινόμενα αυτά;