Ερώτηση Στρατηγού Ελευθέριου Συναδινού για τα ανώφελα αλιεύματα στη θάλασσα της Κρήτης

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017 - 15:01

Ανώφελα Αλιεύματα στη Θάλασσα της Κρήτης

Ο Στρατηγός Συναδινός υπέβαλλε την κάτωθι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την οικολογική καταστροφή η οποία συντελείται στο βυθό του Νότιου Κρητικού Πελάγους εξαιτίας των  ανώφελων αλιευμάτων, που επιβαρύνουν τόσο το θαλάσσιο οικοσύστημα, όσο και την αλιεία.
Ακολουθεί η ερώτηση:
Σύμφωνα με διαδικτυακό δημοσίευμα, στο βυθό του Νότιου Κρητικού Πελάγους συντελείται μια οικολογική καταστροφή εξαιτίας ενός ψαριού, το «γερμανό», το οποίο τρώει τη θαλάσσια χλωρίδα μειώνοντας δραματικά την ποσειδωνία, δηλαδή τα απέραντα θαλάσσια λιβάδια όπου κρύβονται τα ψάρια και γεννούν τα αυγά τους.
Αυτό το ψάρι, μαζί με τα λαγόψαρα, είναι «λεσεψιανοί μετανάστες» που πέρασαν τη διώρυγα του Σουέζ,  και μπήκαν στη Μεσόγειο, παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών, που είχαν αποφανθεί ότι, είναι αδύνατον να περάσουν ψάρια των 2 αυτών θαλασσών από τη μια μεριά στην άλλη , λόγω διαφοράς πυκνότητας του νερού σε αλάτι.
Ο «γερμανός» δεν αλιεύεται καθότι είναι άνοστος και τα λαγόψαρα λόγω της τοξικότητάς τους, οπότε θεωρούνατι ανώφελα αλιεύματα, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα οι αριθμοί τους, σε βάρος άλλων ψαριών, δημιουργώντας μια μη διαχειρίσιμη οικολογική ανισορροπία.
Επιπρόσθετα, πέρα της οικολογικής καταστροφής, η μείωση των αποθεμάτων των αλιευμάτων, κάνει δυσκολότερη την επιβίωση των ψαράδων.
Ο κίνδυνος μετανάστευσης των παραπάνω ψαριών, σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα είναι προφανής.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή αν προτίθεται να επιδοτήσει την αλιεία των  ανώφελων αλιευμάτων, που επιβαρύνουν τόσο το θαλάσσιο οικοσύστημα, όσο και την αλιεία.