Ερώτηση Στρατηγού Ελ. Συναδινού για την ταφή των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940 - 1941

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 - 17:45

Ο Στρατηγός Συναδινός Ελευθέριος, στις 17 Νοεμβρίου 2014, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισόν) ερώτηση που αφορά στην αναζήτηση, την εκταφή και τον ενταφιασμό των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940 – 1941.

Ακολουθεί η ερώτηση όπως αυτή διατυπώθηκε:

Κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940 - 1941, οι Έλληνες στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν ανέρχονται σε 7.976. Εξ αυτών, 2.000 ετάφησαν σε ομαδικούς τάφους (Πρεμετή και Κλεισούρα), ενώ τα οστά των υπολοίπων βρίσκονται διάσπαρτα στα πεδία των Μαχών.

Στις 9.2.2009, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας για την αναζήτηση, την εκταφή και τον ενταφιασμό αυτών. Η συμφωνία αυτή κυρώθηκε από την Αλβανική Βουλή στις 26.03.2012.

Την 23.04.2012, η μικτή Επιτροπή Ελλήνων - Αλβανών, συνεδρίασε μία και μόνο φορά και οι αποφάσεις της δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το όλο θέμα βρίσκεται σε στασιμότητα.

Η εκκρεμότητα αυτή αποτελεί μέγα ανθρώπινο και ηθικό ζήτημα για τους συγγενείς των πεσόντων και η αξιοπρεπής ταφή των νεκρών είναι δείγμα Πολιτισμού και υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κυρίως ηθικό, θρησκευτικό, και ανθρώπινο χρέος όλων των κρατών του κόσμου. Η αμέλεια των αρχών και κυβερνήσεων Ελλάδας και Αλβανίας, μίας χώρας μέλους της ΕΕ και μίας υποψήφιας προς ένταξη αντίστοιχα, δείχνει το σεβασμό προς νεκρούς που έχουν τύχει διεθνή ιστορική και κοινωνική αναγνώριση, για τον ηρωισμό τους.

Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει η Επιτροπή προς αποκατάσταση της εκκρεμότητας αυτής;