Ερώτηση Γ. Επιτήδειου για τον χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων σε βοσκοτόπους

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014 - 16:30

Ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, κατέθεσε ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει βοσκότοπους σε δασικές εκτάσεις για να αποφύγει να αποζημιώσει τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα ζώα τους από τα θερινά στα χειμερινά βοσκοτόπια.

Ακολουθεί η ερώτηση: Αποζημίωση για βοσκοτόπους.

Εξισωτική αποζημίωση ονομάζεται η αποζημίωση που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι που μετακινούν τα ζώα τους από το χειμερινό στο θερινό βοσκότοπο.Στην Ελλάδα η αποζημίωση αυτή ανερχόταν στο ποσό των 5000 ευρώ για κοπάδι άνω των300 ζώων. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει μειωθεί στα 4500 ευρώ.

Για να λάβει κάποιος κτηνοτρόφος την αποζημίωση αυτή πρέπει να δηλώσει εκτατικό βοσκότοπο ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που κατέχει. Κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης οι βοσκότοποι χαρακτηρίστηκαν δασικές εκτάσεις με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της αποζημίωσης, ενώ επί μία δεκαετία, οι ίδιες εκτάσεις αποτελούσαν και αναγνωρίζονταν ως βοσκοτόπια.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται:

1. Τι μέτρα θα λάβει η ΕΕ ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μην καταδολιεύει τους Έλληνες κτηνοτρόφους;

2. Με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και να εφαρμοστούν οι κοινοτικοί κανόνες για τους βοσκότοπους;