Ελευθέριος Συναδινός: Το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται ως εθνική περιουσία

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 - 18:23

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα, τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, τονίζοντας ότι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου δεν χρειάζεται η χρηματοδότηση δαπανοβόρων θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά η συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων εθνικών κρατών.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, η βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, μέσω της δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την αποδοτικότητα των πόρων και τις πρώτες ύλες δεν εξαρτάται από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα ή τη σύσταση εκτελεστικής δομής ΠΡΙΜΑ.

Τα προβλήματα της λειψυδρίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, της ναυτιλίας και της βιοοικονομίας οφείλονται κυρίως στην έλλειψη ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και κινητικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών και ιδιωτικών, αλλά και στην έλλειψη λογοδοσίας και δίωξης των παραβατών.

Αν προσθέσουμε και την προσπάθεια ιδιωτικών κερδοσκοπικών συμφερόντων να ιδιωτικοποιήσουν το νερό, το οποίο είναι δημόσιο αγαθό, τότε μιλάμε και για έλλειψη ανθρωπισμού, εθνικής συνείδησης και πατριωτικής αυτογνωσίας.

Το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται ως εθνική περιουσία και τα φυσικά αγαθά πρέπει να διατίθενται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Δεν χρειάζεται η χρηματοδότηση δαπανοβόρων θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά η συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων εθνικών κρατών."