Ελευθέριος Συναδινός: Μόνο πολιτικές και όχι οικονομικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 - 14:44

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τα ταμεία εξωτερικής δράσης της Ε.Ε επισημαίνοντας ότι, πρέπει να εξυπηρετούν το κοινοτικό κεκτημένο, τις συνθήκες, τη νομολογία και τις αξιακές αρχές της Ένωσης και όχι τις πολιτικές φιλοδοξίες μιας Επιτροπής, η οποία ερμηνεύει κατά περίπτωση, λανθασμένα τις πολιτικές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας ενώ επηρεάζεται από εξωθεσμικούς παράγοντες και κέντρα αποφάσεων.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, τα προηγμένα κράτη στηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιπλέον της εξυπηρέτησης των στρατηγικών τους επιδιώξεων, από τον περιορισμό των αιτιών της λαθρομετανάστευσης μέχρι την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εφόσον υφίστανται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της αιρεσιμότητας και της ανταποδοτικότητας, υπάρχει πεδίο στοχευμένης διάθεσης κονδυλίων.

Αντιμετωπίζω με σκεπτικισμό την περαιτέρω εκχώρηση στην Επιτροπή οικονομικών αρμοδιοτήτων, η οποία ερμηνεύει κατά περίπτωση, λανθασμένα τις πολιτικές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και που επηρεάζεται από εξωθεσμικούς παράγοντες και κέντρα αποφάσεων. Αντιθέτως, παρά τις όποιες αστοχίες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας, κατάλληλη τεχνογνωσία και χρηματοοικονομική εμπειρία. Αμφιβάλλω λοιπόν κατά πόσο οι προτάσεις εξυπηρετούν το κοινοτικό κεκτημένο, τις συνθήκες, τη νομολογία και τις αξιακές αρχές της Ένωσης και όχι τις πολιτικές φιλοδοξίες μιας Επιτροπής που ψάχνει για συνεργούς και συνένοχους.