Ελευθέριος Συναδινός: Μέλημα μας το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 - 17:32

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε διαφορές που αφορούν τον γάμο και διαφορές γονικής μέριμνας επισημαίνοντας ότι, η ενίσχυση αμερόληπτης ασφάλειας δικαίου και η διατήρηση του οικογενειακού δικαίου υπό την πλήρη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των κρατών μελών, με μέλημα πάντα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, είναι επιβεβλημένη, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της δυτικής νομικής προσέγγισης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις λαθρομεταναστών, οι οποίοι αρνούνται να ενσωματωθούν και έχουν διαφορετικές ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση αμερόληπτης ασφάλειας δικαίου, που εξασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού και απλοποιεί την εύρεση λύσης. Είναι επίσης απαραίτητη η διατήρηση του οικογενειακού δικαίου υπό την πλήρη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της υπό προϋποθέσεις δυνατότητας άρνησης αναγνώρισης αποφάσεων.

Παρόλα αυτά, για συναισθηματικά φορτισμένα και πραγματικά ζητήματα, επιχειρείται η διατάραξη της νομικής τάξης και λογικής. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της δυτικής νομικής προσέγγισης, που αφορά σε λαθρομετανάστες και σε άτομα των οποίων  η συνήθης διαμονή δεν μπορεί να διευκρινιστεί, οι οποίοι αρνούνται την κοινωνική και πολιτισμική τους ενσωμάτωση και έχουν διαφορετικές ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες.

Σεβόμενοι τις Συνθήκες, οφείλουμε να περιοριζόμαστε στην υποστήριξη ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών και διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών, δίχως εμπλοκή στη διαρρύθμιση της φύσης των οικογενειακών υποθέσεων και με μέλημα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού.