Ελευθέριος Συναδινός: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαλότητας, είναι υπόθεση όλων μας

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 - 17:13

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη επισημαίνοντας ότι, θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ζημίες σε αέρα, πανίδα, χλωρίδα, βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα με τους παραβάτες, πλέον των αυστηρών κυρώσεων και προστίμων, να αναλαμβάνουν τις δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος και επαναφοράς των οικοσυστημάτων στην αρχική τους κατάσταση.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης ως κοινό πλαίσιο για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ρυπογόνους παράγοντες και στοιχεία, που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις. Κατά αυτή την έννοια, πλέον των ήδη υπαρχόντων στην προηγούμενη οδηγία ορισμών περιβαλλοντικής ζημίας, θα πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής προκειμένου να συμπεριλάβουμε τις ζημίες σε αέρα, στην πανίδα, τη χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα.

Επιπρόσθετα, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ειδικότερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Βάσει της αρχής, ο ρυπαίνων πληρώνει, οι παραβάτες πλέον των αυστηρών κυρώσεων και προστίμων, να αναλαμβάνουν τις δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος και επαναφοράς των οικοσυστημάτων στην αρχική τους κατάσταση.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαλότητας και είναι υπόθεση όλων μας, αν αναλογιστούμε ότι το περιβάλλον συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής."