Ελευθέριος Συναδινός: Η επιστήμη της στατιστικής οφείλει να είναι ουδέτερη για την βέλτιστη αποτύπωση της πραγματικότητας

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 - 14:22

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τις εδαφικές τοπολογίες επισημαίνοντας ότι, για να υπάρξουν συγκρίσιμες εδαφικές μονάδες, πρέπει να επιλέξουμε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα και δεδομένα από τα κράτη μέλη, ώστε η διαφοροποίηση του μεγέθους των εδαφικών μονάδων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, διαφορετικά θα παρουσιάσουν στρεβλώσεις και αποκλίσεις

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, η ύπαρξη βασικών ορισμών και στατιστικών κριτηρίων για τις διάφορες εδαφικές τυπολογίες, είναι βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης και εξαγωγής  χρήσιμων συμπερασμάτων. Για να υπάρξουν συγκρίσιμες εδαφικές μονάδες, πρέπει να επιλέξουμε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα και δεδομένα από τα κράτη μέλη, ώστε η διαφοροποίηση του μεγέθους των εδαφικών μονάδων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

Διαφορετικά η εξαγωγή συμπερασμάτων που στηρίζονται στη σύνδεση διαφόρων στατιστικών τομέων, όπως οι περιφερειακοί λογαριασμοί, η αγορά εργασίας, η ανάπτυξη της υπαίθρου και των νήσων, η γεωργία, ο τουρισμός, η ναυτιλιακή πολιτική και άλλοι, θα παρουσιάσουν στρεβλώσεις και αποκλίσεις. Η στατιστική ως επιστήμη χρειάζεται εργαλεία τεχνολογικά ουδέτερα, ενημερωμένα και πάντα προσαρμοσμένα στον στόχο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αποτύπωσης της πραγματικότητας.