Ελευθέριος Συναδινός: Η Ένωση οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 - 16:52

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επισημαίνοντας ότι, η πολιτική καθαρής ενέργειας αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων. Οι ελλείψεις σε τεχνολογία, υποδομές και οικονομικούς πόρους, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή ενιαίων καθεστώτων στήριξης, με αποτέλεσμα η παράλληλη εθνική συμμετοχή της τάξης του 35%, να μην είναι εφικτή για όλα τα κράτη μέλη, εκτός και αν η Ευρώπη αναλάβει περισσότερο ενεργό ρόλο, βοηθώντας και ακόμα επικαλύπτοντας όπου πρέπει, τις εθνικές στρατηγικές και δράσεις.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική καθαρής ενέργειας, ειδικά η χρήση ανανεώσιμων πηγών, όπως συμβαίνει με την οικονομία και την ανάπτυξη. Ο ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 35%, με παράλληλη εθνική συμμετοχή, δεν είναι οριζόντια εφικτός για όλα τα κράτη μέλη. Οι λόγοι είναι πολλοί και ετεροβαρείς, αφορούν κυρίως δε, στις ελλείψεις τεχνολογίας, υποδομών και οικονομικών πόρων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση ενιαίων καθεστώτων στήριξης.

Η προστασία των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος γενικότερα, άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή και εκμετάλλευση της ενέργειας, έχει διενωσιακή διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος δε γνωρίζει σύνορα και οι επιπτώσεις από τη μόλυνση έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, συν τω χρόνω.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ειδικά και μόνο για την ενέργεια, μπορώ να πω ότι η Ευρώπη μπορεί και χρειάζεται να αναλάβει περισσότερο ενεργό ρόλο, βοηθώντας και ακόμα επικαλύπτοντας όπου πρέπει, τις εθνικές στρατηγικές και δράσεις.