Ελευθέριος Συναδινός: Η αγάπη για την Πατρίδα, την οικογένεια και τον Χριστιανισμό είναι πάνω από όλα - ΒΙΝΤΕΟ

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 - 15:25

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα το θεματολόγιο νέων δεξιοτήτων στην Ευρώπη επισημαίνοντας ότι, η αγάπη προς την Πατρίδα, την οικογένεια και τον χριστιανισμό ιδιαίτερα για την Ελλάδα, είναι πάνω και πέρα από όποιες λοιπές δεξιότητες και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί το εν λόγω θεματολόγιο, αν θέλουμε να μορφώσουμε τους ευρωπαίους πολίτες και όχι να τους προσαρμόσουμε παθητικά στη σημερινή εποχή.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως οφείλουν να προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και τις εθνικές προτεραιότητες. Η εκπαίδευση και διά βίου μάθηση καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως, η υψηλή εξειδίκευση, το ψηφιακό περιβάλλον, οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η φτώχια και η ανεργία.

Ένα πλέγμα εκπαιδευτικών συστημάτων και μεθόδων δίχως στρατηγικό υπόβαθρο και ηθικές αρχές οδηγεί στην καταστροφή. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των πολιτών πρέπει να υλοποιούνται ταυτόχρονα με την καλλιέργεια του ήθους και της αρετής. Σε αντίθετη περίπτωση ενέχει ο κίνδυνος η αποκτηθείσα γνώση να κατευθύνεται σε αντικοινωνικές ή παράνομες ακόμα και ακραίες δραστηριότητες.

Η αγάπη προς την Πατρίδα, την οικογένεια και τον χριστιανισμό ιδιαίτερα για την Ελλάδα, είναι πάνω και πέρα από όποιες λοιπές δεξιότητες και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί το εν λόγω θεματολόγιο, αν θέλουμε να μορφώσουμε τους ευρωπαίους πολίτες και όχι να τους προσαρμόσουμε παθητικά στη σημερινή εποχή.