Ελευθέριος Συναδινός: Για μία κοινωνία απελευθερωμένη από τα ναρκωτικά

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 - 14:38

Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τα ναρκωτικά επισημαίνοντας ότι,  για μια κοινωνία απελευθερωμένη από τα ναρκωτικά απαιτείται η προληπτική και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, η υποστηρικτική αντιμετώπιση των χρηστών ως ασθενείς, η αυστηρή εφαρμογή ποινικών μέτρων και όχι η χαλαρή παθητική προσέγγιση με θεωρητικά μέτρα μείωσης των επιβλαβών συνεπειών της χρήσης.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, h έκθεση είναι μεν ευπρόσδεκτη, αλλά τα αποτελέσματά της όψιμα και ελλιπή. Δεδηλωμένη επιδίωξη αποτελεί μια απελευθερωμένη από τα ναρκωτικά κοινωνία, όχι η χαλαρή παθητική προσέγγιση με θεωρητικά μέτρα μείωσης των επιβλαβών συνεπειών της χρήσης.

Η βραδύτητα απόκρισης, η αντικατάσταση ελεγχoμένων ουσιών με νομότυπες μη ελεγχόμενες εναλλακτικές ουσίες, και οι πρακτικώς κατασταλτικοί στόχοι μιας περιεκτικής αντιναρκωτικής πολιτικής, επιβάλλουν την ενιαία, γενική και ευέλικτη διεύρυνση των ορισμών. Απαιτούνται η προληπτική έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, η υποστηρικτική αντιμετώπιση των χρηστών ως ασθενείς, και η αυστηρή εφαρμογή ποινικών μέτρων σε όλα τα στάδια μέχρι τη διάθεση.

Επιπλέον, πρέπει να υιοθετηθεί ο απόλυτος περιορισμός κάθε ουσίας ως προς την παραγωγή, την οποιαδήποτε διακίνηση και την κατοχή με πρόθεση διάθεσης ώστε να καταναλωθεί για τις ψυχοτρόπες ιδιότητές της, με ελάχιστες κατάλληλες εξαιρέσεις στη βάση ήδη εφαρμοσθέντων προγραμμάτων.